Dự án cầu Bình Cách,huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình